Szkoła Podstawowa Specjalna
Wspólny Świat

"Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka"

- J.Korczak

O szkole

Jesteśmy ośmioletnią niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzącą kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem. Mamy inne spojrzenie na edukację , spojrzenie, które eksponuje edukacyjną wartość aktywności każdego dziecka, a także niekonwencjonalne rozwiązania praktyczne.

Kadra:

Joanna Wylęga

Wykształcenie
  • 1995r - Uniwersytet Wrocławski-dyplom magistra pedagogiki
  • 1997r – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we Wrocławiu – kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
  • 2010r –Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej- certyfikat terapeuty
  • 2011r- Dolnośląska Szkoła Wyższa – studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
  • 2014 uzyskanie  stopnia awansu zawodowego  -  Nauczyciel Dyplomowany

Joanna Ryk

Studia I Stopnia: Licencjat
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 
Studia II Stopnia: Magister
Kierunek: Pedagogika Specjalna
Specjalność: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 
Szkolenia i Warsztaty
* Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego na Pracy Weroniki Sherborne I Stopnia.
* Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością Intelektualną.
* Szkolenie z komunikacji alternatywnej PECS.

o mnie:
Jestem spełnioną i szczęśliwą mamą.
 

Urszula Śmiertka

Wykształcenie:
- studia licencjackie: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek Wychowanie Fizyczne, specjalizacja: aerobik- nowoczesne formy gimnastyki.
       -studia magisterskie: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu specjalizacja: Wychowanie Fizyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- ukończone kursy: Psychomotoryka- kurs podstawowy, Terapia Ręki, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg Sally Goddard Blythe, Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń, certyfikat komunikacji alternatywnej PECS- I stopia
- instruktor nowoczesnych form gimnastyki- fitness

O mnie:

,,Gdy ludzie w nas wierzą, możemy zdobywać góry. Gdy uwierzymy w siebie będziemy je przenosić”. Tymi słowami kieruję się we współpracy z dziećmi i młodzieżą. Z uśmiechem na twarzy staram się zarażać do czerpania przyjemności z aktywności fizycznej. Sama na co dzień biorę udział w górskich biegach długodystansowych, które łączą przyjemne z pożytecznym, a zarazem  przesuwają granicę ludzkich możliwości, o czym trzeba pamiętać wykonując zawód nauczyciela. Bliscy mówią na mnie ,,człowiek pasja”. Z czym nie mogę się nie zgodzić. Jak się w coś angażuję to na 120%...od niepamiętnych czasów zajmuję się końmi. Kontakt z przyrodą i budowanie zaufania zwierząt pozwala zatrzymać się, naładować akumulatory i docenić to co nas otacza. Poza tym też lubię poleniuchować, ponarzekać i przeleżeć cały dzień w łóżku z kubkiem kawy i dobrą książką. Z tłumu nie wyróżnia mnie nic szczególnego prócz uśmiechu.