Szkoła Podstawowa Specjalna
Wspólny Świat

"Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka"

- J.Korczak

O szkole

Jesteśmy ośmioletnią niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzącą kształcenie specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem. Mamy inne spojrzenie na edukację , spojrzenie, które eksponuje edukacyjną wartość aktywności każdego dziecka, a także niekonwencjonalne rozwiązania praktyczne.

Kadra:

Joanna Wylęga

Wykształcenie
 • 1995r - Uniwersytet Wrocławski-dyplom magistra pedagogiki
 • 1997r – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny we Wrocławiu – kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • 2010r –Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej- certyfikat terapeuty
 • 2011r- Dolnośląska Szkoła Wyższa – studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka
 • 2014 uzyskanie  stopnia awansu zawodowego  -  Nauczyciel Dyplomowany

Izabela Brewińska

wykształcenie:
 •  studia I stopnia: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne - Uniwersytet Wrocławski;
 •  studia II stopnia: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka;
 • -studia podyplomowe: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
szkolenia i kursy m.in.:
 •  nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną wg. Jagody Cieszyńskiej;
 • elementy metody Marii Montessori w codziennej pracy z dziećmi;
 • Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopień (certyfikat);
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (narzędzie diagnostyczne KORP - certyfikat);
 • Trening Umijętności Społecznych (TUS - certyfikat);
 • Szkolny program interwencyjny Sally Goddard Blythe (integracja odruchów);
 •  Picture Exchange Communication System – Poziom 1;
hobby:
 •  psaja od zawsze: fotografia i Bieszczady;
 •  nieodłącznie podróże bliskie i dalekie;
 •  prywatnie właścicielka (??) dwóch kotów i psa.

Marta Olejko

Ukończone studia

 • X 2012 r. – IX 2013 r.
  Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych
  Kierunek: Pedagogika specjalna
  Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • X 2008 r. – VI 2011 r.
  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Kierunek: Pedagogika ogólna
  Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Kursy:
 • Picture Exchange Communication System – Poziom 1
 • Komunikacja alternatywna (II poziom)
 • Ruch Rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne (I stopień)
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Dziecko za szybką, diagnoza i terapia autyzmu
 • Jak pracować z dzieckiem z autyzmem
 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu
 • Twórcze zajęcia dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualna i niepełnosprawnościami sprzężonymi
Hobby:
 • Wędrówki po górach
 • Książki

Joanna Ryk

Studia I Stopnia: Licencjat
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 
Studia II Stopnia: Magister
Kierunek: Pedagogika Specjalna
Specjalność: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 
Szkolenia i Warsztaty
* Metoda Ruchu Rozwijającego Bazującego na Pracy Weroniki Sherborne I Stopnia.
* Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością Intelektualną.
* Szkolenie z komunikacji alternatywnej PECS.

o mnie:
Jestem spełnioną i szczęśliwą mamą.
 

Urszula Śmiertka

Wykształcenie:
- studia licencjackie: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunek Wychowanie Fizyczne, specjalizacja: aerobik- nowoczesne formy gimnastyki.
       -studia magisterskie: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu specjalizacja: Wychowanie Fizyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- ukończone kursy: Psychomotoryka- kurs podstawowy, Terapia Ręki, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce wg Sally Goddard Blythe, Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń, certyfikat komunikacji alternatywnej PECS- I stopia
- instruktor nowoczesnych form gimnastyki- fitness

O mnie:

,,Gdy ludzie w nas wierzą, możemy zdobywać góry. Gdy uwierzymy w siebie będziemy je przenosić”. Tymi słowami kieruję się we współpracy z dziećmi i młodzieżą. Z uśmiechem na twarzy staram się zarażać do czerpania przyjemności z aktywności fizycznej. Sama na co dzień biorę udział w górskich biegach długodystansowych, które łączą przyjemne z pożytecznym, a zarazem  przesuwają granicę ludzkich możliwości, o czym trzeba pamiętać wykonując zawód nauczyciela. Bliscy mówią na mnie ,,człowiek pasja”. Z czym nie mogę się nie zgodzić. Jak się w coś angażuję to na 120%...od niepamiętnych czasów zajmuję się końmi. Kontakt z przyrodą i budowanie zaufania zwierząt pozwala zatrzymać się, naładować akumulatory i docenić to co nas otacza. Poza tym też lubię poleniuchować, ponarzekać i przeleżeć cały dzień w łóżku z kubkiem kawy i dobrą książką. Z tłumu nie wyróżnia mnie nic szczególnego prócz uśmiechu.